Slik skal regjeringen hjelpe oljenæringen gjennom krisen

Regjeringen vil endre oljeskatteregimet, og hevder det vil gi mer penger i statskassen.

Publisert: Publisert:

Statsminister Erna Solberg og barne- og familieminister på torsdagens pressekonferanse. Foto: Heiko Junge

 • Geir Søndeland
  Journalist
iconDenne artikkelen er 144 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Regjeringens foreslåtte tiltak skal bidra til at aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien holder seg oppe gjennom krisen. Det legges også fram en pakke for videre utvikling i retning det grønne skiftet.

– I dag legger vi frem forslag til en omfattende tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. Vi foreslår målrettede, midlertidige endringer i skattesystemet, slik at planlagte prosjekter kan bli realisert. I tillegg foreslår vi en grønn omstillingspakke, sier statsminister Erna Solberg (H).

I praksis innføres midlertidige endringer som gjør at skatteregningen kommer senere, ifølge finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det bedrer likviditeten i selskapene. Det gir selskapene mulighet til å gjennomføre flere investeringer, sier han.

Skriver av 100 milliarder

– Dette kan bety så mye som 100 milliarder kroner samlet for 2020 og 2021, sier han om «likviditetsløftet», altså styrket tilgang på kontanter.

Det betyr avskrivninger for 60 milliarder i 2020 og 40 milliarder i 2021.

– Men det er da penger som selskapene betaler inn igjen i og med at de har avskrivninger på ett år i stedet for over seks år. Da betaler de mer i skatt når de først betaler, sier Sanner.

Solberg legger til at det er oljefondet som får mindre innbetalinger som følge av denne utsatte skatten.

– Vi snakker ikke om å blåse opp noe, en om å bremse et fall, sier statsministeren.

– Det handler ikke om å blåse opp noe, men å bidra her og nå i en ekstraordinær situasjon med å styrke likviditeten. På sikt vil ikke bli mindre skatteinntekter. Det vil faktisk bli litt mer, sier Nybø.

Sanner sier at forslagene ikke er drøftet med noen enkeltselskap. Han vil ikke navngi noen feltutbygginger som regjeringen mener ikke ville ha blitt bygget ut uten denne krisepakken.

– Dette skal ikke bidra til økt aktivitet enn det normalt ville vært, men hindre at prosjekter stopper opp, sier Sanner.

– Dette er ikke skattelette til oljeindustrien. De skriver av mer det første året og betaler inn mer til staten via pensjonsfondet i årene som kommer, understreker han.

Krisetiltakene

 • Regjeringen foreslår målrettede, midlertidige endringer i skattesystemet, slik at planlagte prosjekter kan bli realisert.
 • Likviditetseffekten av skatteendringene kan bety hele 100 milliarder kroner knyttet til investeringer i 2020 og 2021. Virkningen fremover vil avhenge av hvordan selskapenes investeringer utvikler seg.
 • Regjeringen foreslår også en grønn omstillingspakke for næringslivet i slutten av mai. Den består blant annet av økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart.
 • Selskapene får utgiftsføre investeringer, inkludert friinntekten, umiddelbart i særskatten. Friinntekten reduseres fra 5,2 prosent per år de fire første årene til 10 prosent det første året. Dette gjelder for investeringskostnader selskapene pådrar seg i 2020 og 2021, og for investeringer som er omfattet av planer (PUD/PAD) som er innlevert innen utgangen av 2021 og godkjent innen utgangen av 2022, og frem til produksjonsstart. Endringene vil ikke gjelde for investeringskostnader som selskapene pådrar seg etter 2024.
 • Skatteverdien av underskudd i inntektsårene 2020 og 2021 kan utbetales.
 • Departementet vil vurdere forholdet til EØS-avtalen.

Regjeringen vil legge frem forslaget i en egen proposisjon for Stortinget 12. mai.

– Dette er ingen gavepakke til oljeselskapene. Dette er målrettede tiltak for å skape aktivitet og sikre arbeidsplasser til folket, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Dødelig cocktail

Olje- og leverandørindustrien prøver å takle en «dødelig cocktail» og har bedt om endrede skattebetingelser og krisetiltak som «ikke koster en krone».

Aftenbladet har imidlertid påpekt at Finansdepartementet tror slike grep koster opptil 82 milliarder kroner i året.

En samlet industri har bedt om at oljeselskapene kan trekke fra kostnadene for investeringer samme år som de gjøres, i stedet for å fordele kostnadene over seks år. Dermed oppnås et raskere skattefradrag på lik linje med driftskostnader. Ekspertise i favør av endringene mener at forslagene at dette ikke skal gi tapte skatteinntekter for staten, men tvert om sikring av framtidige skatteinntekter ved at aktiviteten for oljeselskapene og leverandørene på norsk sokkel opprettholdes.

– Oljepanikk

Kommentator i Bergens Tidende, Hans K. Mjelva, skriver i E24 om oljepanikk på Stortinget. Han anklager oljenæringen for å bruke koronakrisen til å presse gjennom en radikal skatteendring uten at konsekvensene blir vurderte. Dette bør stoppes, mener Mjelva.

Sanner avviser at dette er en gavepakke til oljeselskaper og aksjonærer.

– Det ligger ikke store skatteletter i dette, men det kan bidra til bedre likviditet og økt aktivitet, sier han.

Aftenbladet fikk før pressekonferansen opplyst at finansministeren ga Stortingets koronakomité en orientering om forslagene. Sanner bekrefter at denne orienteringen fant sted, men han vil ikke gå inn på innholdet i samtalene.

Kutter i oljeproduksjonen

Aftenbladet omtalte 21. april olje- og energiministerens ønsker om produksjonskutt på norsk sokkel. Dette ble bekreftet onsdag.

Bru omtaler kuttene som betydelige og ikke bare et «papirkutt», og åpner i E24 for ytterligere kutt.

Stortinget ba regjeringen om å komme med krisetiltak for oljenæringen før 12. mai. Regjeringen har nå innfridd dette.

Les også

Oljeprisen stiger kraftig etter amerikanske lagertall

Les også

Kutter i oljeproduksjonen på norsk sokkel

Næringsminister Iselin Nybø sier den grønne omstillingspakken skal holde tempoet oppe i det grønne skiftet.

– Det er vi helt avhengige av dersom vi skal sørge for kutt i klimagassutslipp samtidig som vi skal sikre og skape nye grønne arbeidsplasser. Disse tiltakene skal både hjelpe olje- og gassnæringen, men også bidra til at leverandørindustrien kan fortsette det grønne skiftet. Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon. Dette bidrar til at vi kan utvikle og beholde verdifulle høyteknologiske kompetansemiljøer som er viktige i den grønne omstillingen, sier Nybø.

– Norsk olje- og gassnæring og leverandørindustrien står nå midt oppe i en krise ulik noe vi har opplevd tidligere. Utbygginger og større vedlikehold er grunnlaget for mye av aktiviteten i leverandørindustrien. Tiltakene vi nå legger fram er en vitamininnsprøyting som vil bidra til at flere utbygginger på norsk sokkel blir gjennomført som planlagt. Aktivitet vil sikre arbeidsplasser og opprettholde konkurransekraften i hele verdikjeden av det som er Norges største og viktigste næring. Slik sikrer vi også fortsatt verdiskaping fra olje- og gassressursene og inntekter til vår felles velferd, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Publisert:

Korona-viruset

 1. Elever i Stavanger og Sola har fått påvist covid-19

 2. Regjeringen om nye økonomiske tiltak

 3. Forbudt med private samlinger med flere enn ti personer i Oslo

 4. Tøft i restaurant­bransjen: – Viktig å bevare optimismen

 5. City Bistro legger ned etter 33 år: – Det er trist, men vi ser ingen annen utvei

 6. To smittet av korona­virus i Randa­berg

Les også

 1. Aker Solutions tror inntektene vil falle med 30 prosent i år

 2. Ole Egil driver oljeselskap i Oklahoma og tror vi vil ha lav oljepris lenge

 1. Korona-viruset
 2. Regjeringen
 3. Iselin Nybø
 4. Kjell Ingolf Ropstad
 5. Erna Solberg