Gir Horne terningkast tre

Politisk motstander gir Solveig Horne (Frp) terningkast tre for innsatsen for landets barnevernsbarn. Statsråden er mer fornøyd med seg selv.

Publisert: Publisert:

Solveig Hornes (Frp) får kritikk av Ap for ikke ha gjort nok for landets barnevernsbarn, men ros for godt samarbeid med Stortinget. Foto: Jarle Aasland

 • Thomas Ergo
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Jeg gir ikke Solveig Horne mer enn en treer for sin innsats for barnevernet, sier Aps Hege Haukeland Liadal i Stortingets familie- og kulturkomite. Her er begrunnelsen:

Les også

Uventet møte: «Ida» (18) så at Solveig Horne var i byen, og inviterte henne på en kaffekopp

Hege Haukeland Liadal (Ap) er ikke imponert over Solveig Hornes innsats for landets barnevernsbarn.

– Som barnevernsminister i verdens beste land å bo i burde hun ha gjort mer for alle barn som har en utfordring. Hun har ikke skapt et bedre samarbeid mellom barnevernet og andre etater. Hun har ikke stoppet kommersielle aktører som tar ut store utbytter. Hun er mer opptatt av familievern enn av barnevern. Og hun har satt i gang en barnevernsreform som vil gi småkommunene mer ansvar som de ikke har ressurser til. Jeg stusser over forslaget om å lovfeste kjærlighet. Man kan ikke lovfeste kjærlighet. Men hun får pluss for å ha vært en samlende barnevernsminister, sier Haukeland Liadal, stortingskandidat for Rogaland Ap.

Les også

Fra debatten om Glassjenta i Stortinget høsten 2016: «Idas sak viser ikke systemsvikt i barnevernet. Den viser svik satt i system.»

– Jeg fortjener bedre

– Dette er en kritikk jeg ikke er enig i, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

– Helse- og omsorgsminister Bent Høie og jeg har fått på plass et forpliktende samarbeid mellom psykisk helse og barnevern, noe som ikke har vært prioritert tidligere. En styrket satsing på skole og utdanning for barn i barnevernet var noe av det første jeg gjorde da jeg startet som barneminister. Vi har også fremmet en barnevernsreform med mål om tidlig og forebyggende innsats i kommunene, der barna og familiene bor, sier Horne, og konkluderer:

Les også

Fra valgkampen: Hadia Tajik: - Veien til et grønt skifte går ikke gjennom arbeidsledighet

– Jeg fortjener en femmer.

På spørsmål om hvilke tre tiltak hun er mest fornøyd med etter fire år som politisk sjef for barnevernet, svarer hun:

– Det er at vi gjennom barnevernsreformen lovfester kommunens plikt til å se i nettverk og familie når et barn skal plasseres i fosterhjem. Og der foreldre nekter å ta imot hjelp fra barnevernet, gir vi barnevernet lov til å pålegge foreldrene hjelpetiltak. Og fredag i statsråd rettighetsfester vi barnevernloven. Det betyr at alle barn får rett til nødvendige tiltak fra barnevernet. Barns rett til medvirkning skal også gjelde alle forhold som vedrører barnet.

Les også

Kronikk: «Hvem av barna kan lide i dag, og hvem kan ikke?» For oss i barnevernet er det et nødvendig spørsmål i hverdagen.

Som barnevernsminister i verdens beste land å bo i burde hun ha gjort mer for alle barn som har en utfordring.

Dette ergrer henne

– Hva ergrer det deg at du ikke har fått gjort?

– At jeg ikke har fått på plass hele den nye barnevernloven. Det tar lang tid å lage en helt ny lov. Forslagene jeg legger fram nå, vil kunne tre i kraft neste år, resten på et senere tidspunkt.

– Kan god omsorg vedtas?

– Når vi legger inn «kjærlighet» i loven, er det etter forslag fra Barnevernlovutvalget og et stort ønske fra Barnevernsproffene. Barn under barnevernets omsorg skal oppleve kjærlighet, forståelse og trygghet. Dette er et verdigrunnlag for den omsorgen barnevernet skal gi barna.

Les også

Aftenbladets «Glassjenta» vant Den store journalistprisen i 2017 og var på eboktoppen i Norge i 2016. Hør reportasjen som podcast her.

Barnevern og valgkamp

– Hva tenker du om at det i din periode er begått to drap av jenter under barnevernets omsorg?

– Det er alvorlig og trist. Men det viser også hvor viktig det er at helseministeren og jeg har satt i gang et arbeid for å bedre samarbeidet mellom barnevernet og det psykiske helsevernet. Vi oppdaget fort at det var et glemt område. Barnevernsbarn som har behov for psykisk helsehjelp har falt mellom to stoler. Det retter vi nå opp med egne institusjoner og tettere samarbeid.

– Hva sier det om politikere, presse og folk flest av barnevernet ikke betyr noen ting i valgkampen?

– Jeg mener barnevernet burde ha blitt mer løftet fram i valgkampen. Vi snakker om de mest sårbare barna i samfunnet.

Les også

Nok en krisemåling for Arbeiderpartiet

Fakta: Lovforslagene

Her er noen av forslagene Solveig Horne fredag sender over til Stortinget, om endring av dagens barnevernlov:

Rettighetsfesting: Lovfeste barnets rett til nødvendige barneverntiltak.

Bedre dokumentasjon: Henleggelser av bekymringsmeldinger skal begrunnes. Henleggelser av undersøkelsessaker skal begrunnes og kan klages på

Rett til medvirkning: Presisere i loven at barn har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet, dette omfatter både å få informasjon og fritt kunne gi uttrykk for sine synspunkter

Kjærlighet: Ta begrepet kjærlighet inn i barnevernlovens formålsbestemmelse, og slik bidra til at barn skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse

Tilbake til foreldre: Presisere i loven at barnevernstjenesten skal legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet, der hensynet til barnet ikke taler mot det.

Involvere nettverk: Lovfeste at barnevernstjenesten skal legge til rette for bruk av verktøy og metoder for nettverksinvolvering ved valg av fosterhjem.

Bedre oppfølging: Styrke oppfølging av barn og foreldre når tiltak er truffet. Også etter akuttvedtak og når barn er på institusjon for alvorlige atferdsvansker.

Forenkle regler: Klargjøre og forenkle reglene om opplysningsplikt til barnevernet. Regelverket skal bli lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten.

Publisert:

Glassjenta

 1. Nasjonal rapport etter Glassjenta: Snakker med barna, men hører ikke på dem

 2. – Hvorfor har disse barna ikke fått en offisiell unnskyldning fra myndighetene, slik andre grupper har fått?

 3. Solveig Horne vil rydde opp i barnevernstjenester

 4. Derfor gir hun Horne terningkast 3

 5. «Glassjenta» så at Solveig Horne var i byen. Og inviterte på en kopp kaffe.

 6. Dette er Solveig Hornes største hodepine

Les også

 1. Glassjenta
 2. Barnevern
 3. Solveig Horne
 4. Kommuneøkonomi
 5. Hege Haukeland Liadal