Mange søker om fritak fra lærerstreiken

Flere skoler søker nå dispensasjon fra lærerstreiken for hele klasser og klassetrinn. Det er ikke etter reglene, ifølge Utdanningsforbundet.

Hovedregelen for at en lærer skal bli fritatt fra streiken, er at det skal handle om liv og helse for eleven det søkes på vegne av.
  • NTB
Publisert: Publisert:

I forrige uke fikk Utdanningsforbundet 1866 søknader om dispensasjon fra streiken, hvorav 1775 ble innvilget. Det er nesten en dobling fra uken før, da antallet var 1043. Av disse ble 940 innvilget, skriver Aftenposten.

Lærerorganisasjonene kan innvilge dispensasjon fra streiken. Hovedregelen ifølge hovedavtalen er at det skal handle om liv og helse eller andre vitale hensyn. For eksempel enkeltelever med spesielle behov for tilrettelagt undervisning.

Turid Buan Øfsti, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, mener økningen hovedsakelig skyldes at streiken er trappet opp, og at flere elever er rammet.

– Men noen kommuner har valgt å søke om dispensasjon for hele klasser eller klassetrinn. Dette er ikke i tråd med hovedavtalen eller KS’ egen streikehåndbok, sier Øfsti.

8400 lærere er nå ute i streik og streiken har vart siden før sommeren. Mange elever har ikke hatt skole siden før sommerferien.

Publisert: