Kommuneoverlege kritisk til undersøkelse om helsepersonell

Kommuneoverlege Øystein Furnes i Sunnfjord er kritisk til at helsedirektøren brukte mangel på personell i kommunehelsetjenesten som argument for koronatiltak.

  • NTB
Publisert: Publisert:

– Det blir en utfordring når man sier at man trenger videre tiltak for å beskytte kommunehelsetjenesten, når det er tiltakene som faktisk er belastende, sier Furnes til VG.

Helsedirektoratet ved direktør Bjørn Guldvog brukte en undersøkelse om tilgang på helsepersonell i kommunene som argument for å ha tilstrekkelige nasjonale tiltak.

Det synes Furnes er overraskende. Sunnfjord kommune rapporterte at situasjonen var god, men Furnes peker på at mange kommuner over tid har hatt utfordringer med å skaffe nok folk, og at fastlegeordningen er under stort press.

– Men det har ikke noe med pandemien å gjøre, sier Furnes, som mener at undersøkelsen ikke gir grunnlag for å si at det er nødvendig med tiltak.

VG har spurt assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om han mener undersøkelsen gir et godt nok bilde av belastningen i kommunehelsetjenesten, som følge av pandemien.

– Den ukentlige rapporteringen fra kommunene via statsforvalterne inngår som et viktig grunnlag for Helsedirektoratets situasjonsforståelse, men den suppleres og korrigeres alltid av annen rapportering, møtevirksomhet og datainnsamling, sier Nakstad.

Publisert: