Ingen gale kyr i Norge

Ingen av de over 7.000 storfedyrene veterinærmyndighetene i Norge har testet for kugalskap så langt i år, har hatt sykdommen. Norske myndigheter mener det heller ikke er grunn til å frykte at norsk sau kan ha fått smitten.