Adopsjonstrid for Bekkemellem Orheim

Barne— og familiedepartementet vil la en mentalt tilbakestående kvinne adoptere et barn fra Kina. Dette skjer selv om et faglig utvalg oppnevnt av departementet frarådet søknaden av hensyn til barnet.