Hagen spenner Bondevik på pinebenken

Carl I. Hagen vil spenne Kjell Magne Bondevik og Jan Petersen på pinebenken før Fremskrittspartiet gir klarsignal til et regjeringsskifte.