Åmot kommune må selv dekke utgiftene etter Åsta-ulykken

Åmot kommune må selv betale utgiftene etter Åsta-ulykken. Både NSB og Justisdepartementet har avslått kommunens søknad om å få dekket 600.000 kroner.