Vil slipe Forsvarets «skarpe ende»

Sentrumspartiene vil styrke verneplikten og utdanne vesentlig fleresoldater i Hæren og Heimevernet.