Kristent parti vil ikke ha kvinner i politikken

Kristent Samlingsparti (KS) aksepterer ikke kvinnelige folkevalgte. Partiet godtar heller ikke at kvinner har verv i partiet.