Flere ansatte i barnevernet

Tallet på ansatte i det kommunale barnevernet har økt med 11 prosent fra 1995 til 2000, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Stadig flere av de ansatte har fagutdanning.