Vil ha lov om nulltoleranse

Justisdepartementet ønsker nå en lovendring for å sikre at det settes inn forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet.