Trygderefusjon for tannkjøttsykdom

Pasienter som lider av tannkjøttsykdommen periodontitt, vil få dekket deler av utgiftene til behandling over folketrygden. Det går Stortinget inn for.