Bedre kjøttmerking innføres

Norske forbrukere skal få vite hvor kjøttet de kjøper kommer fra. Nye og strengere krav til merking av ferskt og frossent storfekjøtt trådte i kraft mandag 1. april. Ordningen vil bli utvidet og forbedret fra neste år.