Havarikommisjon for all transport

En ny felles havarikommisjon skal opprettes for sivil luftfart, jernbane, sjøfart og veitrafikk.