Lensmann dømt for kikking

Lensmann Per Rostad i Leksvik og Mosvik i Nord-Trøndelag er dømt til å betale en bot på 10.000 kroner for «seksuelt krenkende eller uanstendig adferd».