Staff påstår frifinnelse for overlagt drap

Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff har lagt ned påstand om at tiltalte i Anooshe-saken frifinnes for overlagt drap på sin tidligere kone, Anooshe Gholam Sediq.