Sosialklienter har rett til anstendig liv

Den nye fattigdommen i Norge har seilt opp som hett tema i valginnspurten. Hvor lang tid går det etter valget før politikerne glemmer de fattige?