Likt med skjema for folke- og boligtellerne

Rundt 20 prosent av oss klarer ikke å få av gårde skjemaet til rett tid og må purres i den store bolig— og folketellingen. Det er omtrent som ventet, men vi var flinkere før i tida.