Seks advokater ble fratatt bevillingen i fjor

Seks advokater ble fratatt bevillingen i fjor, mens én selv leverte inn sin bevilling. I tillegg fikk 44 advokater irettesettelse og 19 fikk advarsel.