Europa trenger «norske fedre»

For at Europas kvinner skal fortsette å føde barn, må fedrene ta enstørre del av omsorgen. Den norske modellen med fedrekvote kan blieksportvare.