Store forskjeller i nordmenns syn på pensjoner

Selv om hver tredje nordmann er villig til å jobbe til han ellerhun er 70 år, varierer holdningen til pensjonsspørsmål sterktmellom landsdelene.