Regjeringen tar opp kampen mot privatdrosjene

I kampen mot privatdrosjene foreslår regjeringen endringer i samferdselsloven som skal sikre mer effektiv håndheving av bestemmelsene.