Bøndene blir yngre - gårdene blir større

Bøndene blir yngre og gårdene større, viser de endelige tallene fra landbrukstellingen i 1999 som nå foreligger fra Statistisk sentralbyrå.