Færre blir magesyke av maten

Etter langvarige økninger i antall magesykdommer, blir nå færre nordmenn syke av mat enn i fjor.