Strid om bruk av tvang mot demente

Et forslag som åpner for bruk av tvang som remmer og innlåsning avdemente personer, blir tvert avvist av Senterpartiet.Arbeiderpartiet ser imidlertid det positive i et klart definertlovverk med sterke kontrollmekanismer.