Falsk jurist lurte Aetat i ti år

I ti år utbetalte Aetat over 800.000 til en 30 år gammel mann som hevdet at han studerte jus. Faktum var at mannen ikke engang hadde gyldig artium.