Kan mor og far utenat

De siste ti årene har forskningen om samspill og tilknytning kommet frem til at selv helt små barn er både observante og aktive samspillspartnere. Allerede som spebarn kan de sine foreldre utenat.