Beredskap på timeplanen

Niendeklasser over hele landet skal lære om samfunnssikkerhet og beredskap.