- Svakhet i Oslofjordtunnelens driftssystem

Statens vegvesen region øst mener at pumpesvikten i Oslofjordtunnelen har avdekket en svakhet i tunnelens driftssystem.