Friga rapport om arbeidsinnvandring etter kritikk

Etter å ha møtt sterk kritikk for å ha unntatt en rapport omEU-utvidelsens konsekvenser for arbeidsinnvandring ogvelferdsordninger offentlighet, offentliggjordeKommunaldepartementet rapporten mandag.