• Bildet er hentet fra historien om Siw. Politiet

Rusmisbruk: Flere kvinner enn menn blir lagt inn på tvang

– Det er altfor tidlig å konkludere med at tvang hjelper rusmisbrukere.