Grove overgrep og taushet i Tysfjord sjokkerer

Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix
Politimester Tone Vangen, politiadvokat Øyvind Rengård (i midten) og lensmann Aslak Finnvik i Hamarøy fortalte om til sammen 161 saker i det såkalte Tysfjord-komplekset på en pressekonferanse tirsdag. 151 dreier seg om overgrep, 43 av dem voldtekter. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord, var tilhører under pressekonferansen på Hamarøy hotell hvor rapporten fra arbeidet med Tysfjord-sakene ble presentert tirsdag. – Vi skal ikke ha det sånn, konstaterer han. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Et av forsamlingshusene til Den læstadianske forsamling i Tysfjord ligger i tettstedet Drag. Taushetskultur og «intern tilgivelse» i menigheten blir holdt fram som årsaken til at overgripere ikke er blitt straffeforfulgt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Politiet er sjokkert over det enorme antallet overgrepssaker som dukket opp da de grep fatt i Tysfjord-komplekset. Justisministeren er rystet. 

 • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Da elleve kvinner og menn fortalte til VG i juni i fjor at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep i kommunen, valgte politiet i Nordland å umiddelbart sette i gang en svært omfattende etterforskning. Etterforskere, analytikere og jurister fra hele politidistriktet har med bistand fra Kripos jobbet i halvannet år med den uoversiktlige og vanskelige saken. Konklusjonen er hoderystende.

– Vi skjønte veldig raskt at dette var omfattende og alvorlige, grove forbrytelser og selvsagt en sak for politiet. Hovedtrekkene i vår rapport er at det var veldig mye mer enn det som sto i VG, fastslo en preget politimester Tone Vangen på en pressekonferanse i Hamarøy tirsdag.

– Risikoen for å bli utsatt for overgrep skal bli veldig mye lavere. Den har vært sjokkerende stor, fastslår politimesteren.

Til sammen har politiet avdekket 151 saker om seksuelle overgrep i Tysfjord. Svært mange er foreldet og derfor henlagt.

– Uvirkelig

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier han er dypt rystet over det som er avdekket.

– Det er nesten uvirkelig at slikt kan skje uten at samfunnet rundt setter en stopper for det. Det kan være at dette handler om tidligere tiders tabu, sier han.

Amundsen vil være tilbakeholden med å uttale seg om hvordan politiet har håndtert overgrepssaker i Tysfjord tidligere, men mener de nå har gjort en god jobb.

– Det viktige nå er å treffe gode tiltak overfor dem som har blitt utsatt for overgrep, og å straffeforfølge dem som har begått dem.

Vi må lære

Barneombud Anne Lindboe mener det er mye å lære av Tysfjord-saken, selv om den er unik med sine mange ofre og gjerningspersoner.

– Det har vært en enorm svikt i hele sikkerhetsnettet som skulle vært rundt barna som har vært utsatt for overgrep, sier hun, og peker spesielt på kommunens ansvar.

Både hun og Redd Barna mener det trengs mer kunnskap både hos dem som jobber med barn og hos barna selv. Organisasjonen er bekymret for at barn og unge ikke vet hvor de skal få hjelp eller har nok kunnskap om hva som er greit.

– Det tar generelt altfor lang tid før barna forteller om hva som har skjedd med dem, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna, til NTB.

Både offer og overgriper

– Vi skal ikke ha det sånn, konstaterer ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Han sier saken preger lokalsamfunnet, men mener nødvendige holdningsendringer alt er i gang.

I etterforskningen har det kommet fram at mange ofre og overgripere har tilknytning til den læstadianske menigheten. Ifølge politiet har tilgivelse innad i miljøene ofte ført til en «intern frifinnelse».

– Flere av de fornærmede har opplyst til oss at det har vært et hinder for åpenhet. Det har vært ansett som opp- og avgjort dersom en har fått tilgivelse og syndenes forlatelse, sier Rengård.

– Det har vært barrierer mot å fortelle. Blant annet lojalitet, manglende tillit overfor myndighetene, og det at politi og helse- og sosialtjenester ikke har hatt kompetanse til å se hva som har skjedd, sier Lars Magne Andreassen, direktør for Arran lulesamisk senter, til NTB.

Fylkesmann Hill-Marta Solberg peker på manglende tillit mellom «enkelte miljøer» og offentlige myndigheter som en årsak til taushetskulturen. Det er satt i gang et eget prosjekt som skal forhindre nye overgrep.

Fylkesmannen har hatt tilsyn med kommunen og påvist manglende systemer for å melde fra om saker, slik at ledelsen var informert. Kommunen har fått pålegg om å få på plass slike systemer.

161 saker

Det er registrert 82 fornærmede og 92 mistenkte i sakskomplekset. Det yngste barnet var bare fire år gammelt da overgrepene startet. De mistenktes alder strekker seg fra 10 til 80 år. I tillegg til de 151 sakene er det registrert 10 saker med andre lovbrudd.

Noen av de mistenkte er også registrert som fornærmet i noen av de andre overgrepssakene. Det er tatt ut tiltale mot to personer. Politiet tror det blir flere.

Les også

Lulesamisk senter: - Har vært mange barrierer mot å fortelle 


Fakta om politiets etterforskning i Tysfjord-saken:

 • Det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte. Det yngste barnet var 4 år da overgrepene startet.
 • Det er totalt 161 straffesaker, 151 omhandler seksuelle overgrep. Ti av sakene omhandler familievold, trusler eller brudd på varslingsplikten. Mer enn halvparten av sakene har en strafferamme på 21 års fengsel.
 • Det er tatt ut til sammen ti tiltaler, men politiet regner med at det blir tatt ut flere tiltaler i tiden som kommer.
 • 106 saker er henlagt på grunn av foreldelse.
 • Nærmere 70 prosent av de fornærmede og mistenkte er lulesamer.
 • Gjennom avhør av de involverte kommer det fram at mange har tilknytning til den læstadianske menigheten – både de som tilhører det lulesamiske miljøet og andre.
 • 58 prosent av overgrepene har skjedd på vestsiden av Tysfjorden, mens 42 prosent av overgrepene har skjedd på østsiden av Tysfjorden.
 • Det er registrert 43 voldtektssaker – hvorav de fleste omfatter grove seksuelle overgrep mot barn og voksne.
 • 40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år – også i disse sakene er det snakk om grove seksuelle overgrep som etter dagens lovgiving anses som voldtekt.

(Kilde: Politiet)

Publisert:
 1. Overgrep
 2. Tysfjord
 3. Barnevern

Mest lest akkurat nå

 1. Stavanger-ordfø­reren: – Situa­sjonen er mer alvor­lig enn vi ønsker

 2. Bank tapte retts­sak – kan få stor betyd­ning for svindel­ofre

 3. Da Sol­skjærs etter­følger sa sin mening på TV, fikk han mange uvenner

 4. – Håpløs «Kiss and fly» ved Stavanger lufthavn

 5. Fant død mann på Bryne: Fem menn dømt for urik­tig for­klaring

 6. Vinmonopolet tror det blir tidenes juleinnspurt