• Bomprotester ved SUS Demonstranter gikk i tog ved bomstasjonen utenfor SUS

Protesterte mot bom utenfor sykehuset.

Motstanden mot bommen utenfor Stavanger universitetsjukehus (SUS) ble markert med blomstertog tirsdag.