Mongstad for halv maskin etter brannen

Både Petroleumstilsynet, politiet og Statoil skal nå granske hvasom skjedde da det begynte å brenne i oljeraffineriet på Mongstadnatt til mandag. Raffineriet går for halv maskin etter dendramatiske brannen.