Siste sjanse til å levere våpen og slippe straff

Politidirektoratet oppfordrer på nytt folk som sitter med uregistrerte våpen, om snarest å ta kontakt med lensmannskontor eller politistasjon.