Tilsyn jakter på nye folk

Luftfartstilsynet skal flytte fra Oslo til Bodø. Flyttingen av hele statsinstitusjonen skal være fullført innen 2007.