Sju av 10 vet ikke hva de vil få i pensjon

Sju av 10 yrkesaktive har ikke kunnskap om hva de vil få i pensjon fra Folketrygden. 45 prosent er litt villig eller lite villig til å stå i jobben til de blir 67 år.