Justispolitiker etterlyser kontroll av asylsøkere

Jan Arild Ellingsen (Frp) i justiskomiteen etterlyser bedre etterkontroll av asylsøkere som forlater mottak.