• Per A. Thorbjørnsen holdt et varmt innlegg for utbedring av Drangsdalen og vant gjennom. Steinar Bleken

Venstre-jubel for Drangsdalen-vedtak

Flertallet på landsmøtet i Venstre gikk mot landsstyrets innstilling og løfter opp utbedring av togtraséen gjennom Drangsdalen ved Moi.