Krekar anker avgjørelsen

Mulla Krekar anker tingrettens avgjørelse om tvangsbosetting, opplyser advokat Brynjar Meling.