Forsvaret mangler oversikt over utleverte våpen

Forsvaret har ingen fullstendig oversikt over hvem som har fått utlevert våpen gjennom årene. Nå skal Forsvaret få et sentralt dataarkiv der alt skal registreres.