Pleiere løfter lurere

Opplæringen for å hindre belastningsskadene i pleiesektoren, viser god framgang, både i Rogaland og på landsbasis.