Mistenker pasienter for å ha misbrukt barn

Barn nede i fireårsalderen kan ha blitt seksuelt misbrukt av pasienter ved en institusjon i Sør-Trøndelag. Statens Helsetilsyn vurderer nå om helsepersonellet har forsømt seg, skriver Adresseavisen.