Omstridt Lengauer-kunst får plass i Domkirken

Roland Lengauers kunstverk «Korsveien» henges opp i Stavanger Domkirke onsdag 8. mars. Foreløpig skal bronserelieffene vises som en prøveordning i fastetiden.