• Røeggen sz246837.jpg

400 nye finansklagesaker

Antallet potensielle Røeggen-saker som Finansklagenemda nå arbeider med, er dermed kommet opp i 2.400.