Forskere vil fjerne tre fylker

En regjeringsbestilt rapport fra Møreforskning konkluderer med at Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Finnmark ikke lenger har livets rett.