Oljeansatte ber Oljedirektoratet om hjelp

Oljearbeidernes fellessammenslutning (OFS) frykter bemanningskutt og uforsvarlig arbeidsmiljø på sokkelen. Nå ber de Oljedirektoratet om å gå bransjen etter i sømmene.