Bedre informasjon kan avverge konflikter

– Flere konflikter kunne vært avverget hvis asylsøkere hadde fått bedre informasjon om sine rettigheter, sier rådgiver Morten Tjessem i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).