Tilleggsregning for CO2-utslipp

CO2-utslippene fra gasskraftverket på Skogn kan gi en tilleggsregning på over 400 millioner kroner hvert år. Industrikraft Midt-Norge håper høyere kraftpriser i Europa vil oppveie CO2-kostnadene.